รู้จักอาเซียน

รู้จักอาเซียน
ISBN : 978-616-215-037-1
Name : รู้จักอาเซียน
Description
รู้จักอาเซียน
สำนักพิมพ์ ISEAS
ผู้แปล: ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
ขนาด: 14 x 21 ซม., จำนวน 60 หน้า
Retail Price : ฿ 120.00
In Stock : 1

รู้จักอาเซียน ฉบับนี้ แปลจาก Know Your ASEAN ฉบับภาษาอังกฤษ โดยนำเสนอข้อมูล พื้นฐานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ด้วยภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจนในรูปแบบคำถาม-คำตอบ 40 ข้อ ผลงานของสถาบันศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ISEAS) เล่มนี้จัดทำขึ้น

เนื่องในโอกาสฉลองครบ 40 ปีอาเซียน ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้ง สมาชิกภาพ การจัดหาทุนและการตัดสินใจต่างๆ ของอาเซียน ทั้งยังอธิบายถึงการสนับสนุนของสมาคมฯ ให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค และอธิบายสิ่งที่อาเซียนกำลังทำเพื่อรวมเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระดับภูมิภาคในด้านสิ่งแวดล้อม โรคติดเชื้อ การต่อต้านการก่อการร้าย การลดระดับความยากจนและภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ หนังสือยังยกประเด็นที่มีการ
ถกเถียง อาทิ หลักการไม่แทรกแซง และหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงความสัมพันธ์ ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆ และสถาบันต่างๆ ในระดับนานาชาติ 

หลังจากตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 อาเซียนมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลง หลายด้าน รวมทั้งได้มีการประกาศใช้กฏบัตรอาเซียน จึงจำเป็นต้องมีการปรับข้อมูล ให้ทันสมัยมากขึ้น ISEAS และ ศูนย์อาเซียนศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วย เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่สาธารณชน โดยตระหนักว่า ความเป็นอันเดียวกันของภูมิภาค ความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันจะประสบ ความสำเร็จ ได้ด้วยการสนับสนุนของสังคมหนังสือออกแบบและวาดการ์ตูนโดย Miel นักวาดการ์ตูนหลักของ Straits Times และเจ้าของรางวัล Senior Executive Artist

เกี่ยวกับ ISEAS
สถาบันศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) เป็นสถาบันเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1968 เพื่อเป็นศูนย์ภูมิภาค ในการศึกษา ด้านแนวโน้มด้านสังคมวิทยาการ เมืองการปกครอง ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์เชิงกลยุทธ์ โปรแกรมวิจัยของสถาบัน ได้แก่ Regional Economic Studies (RES ซึ่งรวม ASEAN และ APEC), Regional Strategic and Political Studies (RSPS) และ Regional Social and Cultural Studies (RSCS)

เกี่ยวกับ ISEAS Publishing
ISEAS Publishing เป็นสื่อพิมพ์ด้านวิชาการที่ตีพิมพ์หนังสือและจุลสารเเล้วกว่า 2,000 เล่ม และถือเป็นสำนักพิมพ์งานวิชาการที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาค สำหรับงานวิจัยค้นคว้า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ISEAS Publishing ทำงานร่วมกับ นักวิชาการ สำนักพิมพ์ และผู้เขียน อีกหลายท่าน เพื่อเผยเเพร่งานวิจัย และบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่สายตา ประชาโลก

Powered by OpenEntry on Cloud Computing Environment